Moda ve Teknoloji Birlikteliğine İnovatif Dokunuş…

Reklamlar

Markanın Motivasyonla Bağı…

Yıkıcı İnovasyon

Reklamlar

Ayrılsakta Beraberiz !

Pazarlama ve satış temelde çok farklı kavramlardır.İki ayrı uçtur adeta.Birbiri ile karıştırılmaması gereken,karıştırıldığında olumsuz sonuçlar doğurabilecek bu kavram karmaşasına dikkat edilmesi gerekir.

Pazarlamanın temel anlamı,bir ürünün üretilmesinden fiyatlandırılmasına,ambalajından reklam kampanyasına,itme çekme denklemine göre strateji geliştirme alanlarını kurgulamaktır.

Pazar,pazarla,pazarlamaya başlamak olarak üç aşamalı bu süreçte,satış en son aşamadır.Satış,müşteri deneyiminin başlaması ve bittiği anın sorumluluğunu üstlenmektir.

Pazarlama,müşteri eğilimlerini önceden kestirebilecek yetilerle ve analizleriyle birlikte yola çıkar.Müşteriyi sürekli takip eder.Sonuçlarını ürün aşamasından sunum aşamasına kadar portfolyo eder.

Bundan sonraki süreci satış ele alır ve hedef müşterilere satışını gerçekleştirir.

Pazarlama ve satış arasındaki genel farkları şöyle sıralayabiliriz,

 

  • Pazarlama karı hedeflerken,satış ciroyu hedefler.

  • Pazarlama,hedef kitleyi bir bütün olarak ele alırken,satış lokal ve bireysel ilgi gösterir.

  • Pazarlama süreci kurgularken,satış süreci sonlandırır.

  • Pazarlama,ihtiyaçları tespit eder,satış ihtiyacı giderir.

  • Satış,başka ihtiyaçları pazarlamaya bildirir,pazarlama aksiyon alır.

Kurumların satış yetkililerinin ünvanları bazen satış ve pazarlama şeklinde olabiliyor.Yukarıda bahsettiğimiz konuya istinaden,satış ve pazarlamanın aynı yetkilide olması doğru bir seçim değildir.

Burada hatalı olan,pazarlamanın karı,satışınsa ciroyu ve dolayısıyla satışçının prim hedefinin çakışmasıyla ortaya çıkacak genel bir pazarlama hataları varlık gösterecektir.

Pazarlama ayrı,satış ayrı kavramlar ve her ikisininde misyonu farklı olsa da,temelde sonuç hedef müşteri kitlesine ulaşmak ve doğru deneyimi yaşatmaktır.

Sonuç olarak satış,pazarlamanın bir alt kümesidir.Ne tamamen ayırmak mümkün ne de tamamen birleştirmek mümkündür.

Reklamlar